Večerní cvičení

Gymnastika pro všechny, co mají rádi pohyb.

50_20240523_130926.jpg

Večerní cvičení v gymnastické tělocvičně organizuje oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokola Brno I, pro všechny nadšence pohybu a gymnastiky. Je určeno primárně pro ty, kteří si chtějí zacvičit a vyzkoušet základy gymnastiky, akrobacie, parkouru a dalších tréninků, ke kterým je vhodná gymnastická tělocvična.

Cvičení probíhá:

PONDĚLÍ - PÁTEK 19:00 - 20:55

Cvičení NEPROBÍHÁ: když jsou státní svátky, v červenci letní prázdniny, dny kdy jsou v tělocvičně závody nebo jiné akce (jednoduše se orientujte podle rezervačního systému pro Večerní cvičení).


V rámci večerního cvičení spolupracujeme s trenéry projektu Movement Education a vytváříme v rámci ČR jedinečné podmínky a unikátní projekt, kde může cvičit opravdu každý. Bezpečně a zábavně. 

Cvičení je primárně pro dospělé, ale i děti které hledají ideální doplňkový trénink ke svému hlavnímu sportu nebo už nespadají věkem do kategorie závodní gymnastiky.

Pokud chcete, aby vaše dítě dělalo sportovní gymnastiku s cílem připravit se na závody, pište na mail: jcaska@sokol.eu (chlapci), rpankova@sokol.eu (dívky).

Cvičit můžete pod vedením trenérů v rámci osobních tréninků, skupinových tréninků nebo kurzů. 

Můžete také vyzkoušet Open gym, který je určen pro ty, co již vědí, jak využívat gymnastickou tělocvičnu a nepotřebují dohled trenéra (je však nutné řídit se provozním řádem, případně pokyny trenérů - tak aby nedocházelo k ničení vybavení nesprávným užíváním!)

REZERVAČNÍ SYSTÉM ZDE - pro kurzy a skupinové tréninky

V případě, že máte zájem o osobní trénink, skupinový trénink, lekce pro klub či školu a další, tak pište na mail: jcaska@sokol.eu


Vstup povolen osobám starším 18-ti let.

Cvičenci ve věku 15 - 18 let, mohou cvičit v doporovodu osoby starší 18 let + s podepsaným Prohlášením od zákonných zástupců

Cvičenci mladší 15 let, mohou cvičit pouze v doprovodu rodičů a nebo trenéra, který se musí prokázat platnou trenérskou licencí + mít Prohlášení od zákonného zástupce

Vstup cvičenců do tělocvičny na VEČERNÍ CVIČENÍ - Open gym je od 19:00.

Konec cvičení - opuštění tělocvičny ve 20:55


POKYNY PRO ÚČASTNÍKY VEČERNÍHO CVIČENÍ

Každý účastník večerního cvičení dbá na to, aby:

 1. se převlékal pouze v šatně určené pro Večerní cvičení (info u recepčního, v šatně nenechávejte cennosti)
 2. se před vstupem do tělocvičny prokázal platnou permanentkou / zaplacením vstupu
 3. svým cvičením neomezil trénink jiného cvičence nebo skupiny (zeptat se, když se chceš přidat na nářadí)
 4. cvičil aniž by ohrozil zdraví svoje nebo někoho jiného
 5. nepoškodil nebo neznečistil vybavení tělocvičny (objevenou závadu nahlásit na recepci, řídil se pokyny trenérů SG ohledně vhodného užívání vybavení)
 6. po skončení cvičení uklidil pomůcky a náčiní, které používal zpět na své místo (když nevím - zeptám se / viz foto)
 7. sis dostatečně namazal ruce magnéziem před cvičením na nářadí - hrazdy, kruhy, bradla.
 8. nepoškodil trampolínu (je dovoleno skákání pouze 1 osobě, limit do 90 Kg)
 9. používal odrazové můstky se stříbrnými pružinami pouze pro mládež do 50 Kg, můstky pro dospělé jsou pouze ty se zlatými pružinami
 10. neúčastnil se cvičení pokud to nedovoluje jeho zdravotní stav (konzultujte se svým lékařem).
 11. Neporušoval provozní řád TJ Sokola Brno 1 (k nahlédnutí na webu TJ Sokola Brno 1: https://www.tjsokolbrno1.cz)
 12. ŘÍDIL SE POKYNY RECEPČNÍHO a TRENÉRŮ SG
 13. SKUPINOVÉ TRÉNINKY S TRENÉREM (oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokola Brno 1 a oddílu všestrannosti - dle rozvrhu) MAJÍ PŘEDNOSTNÍ PRÁVO NA NÁŘADÍ A PROSTNÁ, PŘED CVIČENCI OPEN GYM A JINÝCH SKUPIN

ZAPLACENÍM CVIČENÍ SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE DODRŽOVAT TYTO POKYNY!

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na recepčního.

Děkujeme za respektování těchto podmínek.

Oddílové příspěvky pro VEČERNÍ CVIČENÍ:

10 cvičení 1 500 Kč / os

Platnost permanentky je 100 dní od jejího zakoupení. Po uplynutí této doby nevzniká uživateli nárok na náhradu nevychozených vstupů.