Gymnastické přípravky

Správný pohybový základ pro dívky a chlapce

41_20240528_082620.jpg

Do gymnastické přípravky se mohou registrovat děti narozené v roce 2017 - 2018.
Jedná se o cvičení, které navazuje na Gymnastickou školičku (cvičení pro děti 2019 - 2023). Registrovat se mohou všechny děti, které mají zájem a chtějí si vyzkoušet základy gymnastiky.

Cílem cvičení naučit děti základní gymnastické dovednosti a podnítit k nim lásku k pohybu. Všestranná gymnastická cvičení pod vedením profesionálních trenérů, připraví vaše děti na další aktivní život, nejlepší základ do dalších sportů nebo pro pokračování ve sportovní gymnastice.

Děti můžete přihlásit na cvičení 1x až 2x týdně, od pondělí do pátku v čase 17:00 - 18:30.


Případné dotazy pište na:

Přípravky dívky - mail: rpankova@sokol.eu

Přípravky chlapci - mail: jcaska@sokol.eu

  • na Kounicovu ulici přijímáme dívky a chlapce ročník narození 2017/2018
  • na ZŠ Horníkova dívky ročník narození 2016/2018
  • mladší děti spadají do Gymnastické školičky - ročník 2019/2023
  • ročník 2016 patří již do Kondiční gymnastiky