Historie oddílu

Vznik a historie oddílu sportovní gymnastiky TJ Sokola Brno I.

4_20220820_202756.jpg

Zakladatelem oddílu sportovní gymnastiky Tělocvičné Jednoty Sokola Brno I. byl br. Josef Zezula.

Jan zezula - Budovatel a zakladatel areálu Sokola Brno I. a sokolského koupaliště na Brněnské přehradě
Jan zezula - Budovatel a zakladatel areálu Sokola Brno I. a sokolského koupaliště na Brněnské přehradě

Nejprve pomocný cvičitel, poté pomahatel, vedoucí prvního družstva, místo náčelník, náčelník a posléze dlouholetý starosta SBI. Byl to vyjímečný člověk, nejvýraznější osobnost SBI. Působil v naší TJ od roku 1898. Pro jeho pokrokové tělovýchovné myšlení nebyl tehdejším opatrným vedením k zodpovědné práci čekatele ani cvičitele schválen. / Je to bouřlivák, cvičí nedovolené cviky /. Svými morálními vlastnostmi a tělocvičnými schopnostmi rychle překonal obavy vedení a již na závodech konaných při IV. Všesokolském sletu získalo jím vedené družstvo SBI třetí místo, což vzbudilo ve vedení SBI a České obce sokolské v Praze nemalé překvapení a zájem. Také v občanském životě se pro své morální vlastnosti a vysokou vrozenou inteligenci vypracoval z poslíčka až na podnikového ředitele a byl ve svém prvním zaměstnaneckém poměru 65 let a pracoval do svých 80 roků. V TJ SBI spolu se starostou br. Hýlkem a Ing. Jaroslavem Podělem se zasloužil o vybudování areálu sokolského Stadia na Kounicově ulici a vybudování sokolského koupaliště na brněnské přehradě.

Pro pochopení vývoje sportovní gymnastiky je nutné zmínit se o počátečním systému závodění v rámci ČOS, neboť ta jediná zastupovala ČSR v Mezinárodní gymnastické federaci FIG. Byly uskutečňovány závody sletové a mezi sletové v nižším a vyšším výkonnostním stupni. Při Všesokolském sletu se konal přebor ČOS současně s přeborem Svazu slovanského sokolstva na mezinárodní úrovni. Všechny soutěže se konaly až do roku 1938 v tělocviku obecném, to znamená ve spojení s atletickými disciplinami a někdy i s plaváním a šplhem na laně 4 až 8 m dlouhém. Soutěže byly uskutečňovány v povinných a volných sestavách a bylo hodnoceno i chování a vystupování družstva. Někdy byla zařazena i společná cvičení. Tak probíhala i mistrovství světa a až do roku 1924 také OH. Od roku 1928 se závodilo na OH jen na tělocvičném nářadí a poprvé na zkoušku byly do OH programu zařazeny také ženy.

Historie SB I 1945 - 1948

MS probíhala až do roku 1950 v tělocviku obecném / spojeno s třemi atletickými disciplínami / na příklad: běh na 100 m , skok o tyči, skok do výšky. V atletických disciplinách byly stanoveny limity, takže všestrannější závodníci, kteří lehce splnili atletické limity dosáhli celkem snadno možných 30 bodů v přidaných třech disciplinách. Také závodní řád doznal značný vývoj. Nutno připomenout, že v počátcích závodění stačilo v povinné sestavě přidat nebo ubrat jeden prvek a závodník obdržel nulu ve stanovené disciplině. Od OH 1952 v Helsinkách se gymnastický program sjednotil s programem MS. Nyní se mohou závodníci zúčastnit závodu v jedné disciplině, musí ale absolvovat kvalifikaci v základním závodě. V dnešním pojetí závodní pravidla více oceňují obtížnost jednotlivých prvků a vazeb vyšším počtem bodů.

Slavní závodníci Sokola Brno I. 30-tých let 20. století
Vitězné družstvo ČOS - 1947
Vítězné družstvo vyššího oddílu ČOS 1938

Olympijský vítěz 1925 ve šplhu

Vraťme

Mistr světa 1926, 1930 Medailista OH 1924, 1928

se však k historii našeho oddílu. Po prvním velkém úspěchu na IV. všesokolském sletu následovaly úspěchy také na V. a VI. sletu, kdy se umístilo brněnské družstvo vždy na druhém místě. Úspěšná vystoupení družstev SBI neušla pozornosti tehdejšímu náčelníku ČOS Dr. Jindřichu Vaníčkovi, pozdějšímu předsedovi technické komise FIG. Příznivý vývoj byl přerušen první světovou válkou. Ale již na prvním poválečném sletu v pořadí sedmém, konaném 1920 navazuje Sokol Brno I na předválečné úspěchy a jeho družstvo se umísťuje v závodu vyššího stupně svým družstvem na čtvrtém místě mezi čtyřiadvaceti družstvy a v závodu nižšího stupně dokonce staví tři družstva, z nichž první závod vyhrává a druhé se umisťuje na třetím místě mezi dvěma sty padesáti družstvy. Na VII. Olympijských hrách v Antverpách 1920 startoval již Ladislav Vácha. V té době začíná soustavná a cílevědomá příprava na závody, jejichž vrcholy jsou tři. Přebory Slovanského sokolstva pořádané v rámci Všesokolských sletů vždy po šesti letech, Olympijské hry, pořádané po čtyřech letech a Mistrovství světa, vždy dva roky po OH. Výsledky poctivé přípravy na sebe nedaly dlouho čekat. OH v Paříži 1924 se zúčastňují gymnastického závodu dva borci našeho oddílu a to br. Bedřich Šupčík a Ladislav Vácha a oba úspěšně. Šupčík získal pro ČSR první zlatou medaili ve šplhu na osmimetrovém laně a Vácha ve stejné disciplíně bronzovou medaili a na kruzích za třetí místo také bronzovou medaili. Na bradlech se umístil br. Vácha na šestém místě.

V následujících letech je br. Zezula již jako náčelník SB I pověřen náčelníkem ČOS a předsedou technické komise FIG br. Jindrou Vaníčkem vedením moravskoslovenské skupiny závodníků – reprezentantů ČOS – ČSR. Ze skupiny závodníků SB I, přicházejících v úvahu do reprezentace je založeno závodní oddělení nářaďového tělocviku, později sportovní gymnastiky. Nastává nejúspěšnější období československé a také brněnské gymnastiky, kdy na OH a MS bojují až do roku 1938 vždy o přední místa a získávají množství medailí z OH i MS Úspěchy na domácích i mezinárodních závodech přinášely popularitu a rozvoj. Systematické vedení přípravy vyžadovalo více času a prostoru. Bratr Zezula prosadil rozšíření přípravy o středy v hodinách cvičitelského sboru a o nedělích dopoledne. V době do roku 1938 prošla značná část sokolských závodníků naším oddílem.Z těch nejznámějších to byli: Šupčík, Vácha, Gajdoš, Hudec, Lofler, Karafiát, Hrubý, Vitula atd. Československá representační družstva jsou pravidelnými účastníky všech vypsaných MS a OH a získávají pro ČSR přední umístění. MS Paříž 1930 družstvo 1. místo, Hudec vítězí a Gajdoš 2. místo a oba několik umístění na ostatním nářadí. MS 1934 v Budapešti družstvo 2. místo a další medaile za umístění v jednotlivých disciplinách. OH 1932 v Los Angeles se družstvo nezúčastnilo. OH v Berlíně družstvo na 4. místě, Hudec 1. na kruzích. MS 1934 v Budapešti se zúčastnila s. Jarka Bajerová a družstvo zvítězilo. Na OH v Berlíně bylo družstvo žen na druhém místě. Vyvrcholením této etapy je MS a přebor ČOS při IX. Všesokolském sletu v Praze 1938. Gajdoš vítězí v jednotlivcích a druhý titul MS získává ve cvičení prostných. Br. Hudec vítězí ve cvičení na kruzích, ale již za Sokol Vinohrady. Br. Hrubý, se umístil celkově na 6. místě.. Do roku 1938 cvičily / trénovaly / ženské a mužské složky přísně odděleně a družstva věnující se závodění byla zařazena do družstev v příslušných odděleních. Pro rozdílné pojetí mužského a ženského gymnastického programu nebylo jiné řešení.

V březnu 1939 byla Československá republika obsazena hitlerovským Německem a roku 1941 byla činnost ČOS zastavena. OH 1940 v Helsinkách se pro vypuknutí války nekonaly. Stadion na Kounicově ulici byl obsazen německým vojskem a vyspělejší členi oddílu po dohodě s vedením DTJ přechází pod vedením br. Gajdoše do „ azylu „ tělocvičny DTJ v dnešní Spolkové ulici a zúčastňovali se závodů pořádaných v rámci Čechy – Morava, Praha – Brno, Brno -. Ostrava .

V listopadu 1945 zemřel vítěz posledního předválečného mistrovství světa na následky nacistického věznění Jan Gajdoš. Vedení oddílu se ujali br. A. Hrubý a F. Částka a vznikajícího oddělení žen Jiří Růžička. Po opravách škod, způsobených bombardováním se vrací oddíl zpět do tělocvičny Stadionu na Kounicově ulici a je zařazen do druhého oddělení mužů, dnes bychom řekli sokolské všestrannosti a pokračoval v přípravách na vypsané závody. Vyvrcholením byl XI. Všesokolský slet v Praze a OH v Londýně. Sletových závodů se zúčastnila dvě družstva vyššího stupně a dvě družstva středního stupně. V závodě vyššího stupně zvítězilo družstvo SB I a druhé družstvo se umístilo na 8. místě mezi dvanácti družstvy. Další dvě brněnská družstva závodila za Sokol Židenice a Sokol Juliánov. V závodě středního stupně se umístila družstva SB I na druhém a čtvrtém místě mezi 64. družstvy. V závodě o přebor ČOS, který byl současně nominací na OH v Londýně se zúčastnilo 16 závodníků, z toho čtyři z našeho oddílu. Hrubý, Zdeněk Růžička , Bulva a Matlocha, Zvítězíl Růžička Zdeněk, G. Hrubý skončil na 6 místě. Závodu o přebor ČOS žen a nominace na OH v Londýně se zúčastnily úspěšně Věra Růžičková a Kovářová Marie. Všech mužských gymnastických závodů o XI. Všesokolském sletu se zúčastnilo na 5OO gymnastů. Závody nižšího stupně končily v župách. To jen pro srovnání s dnešním stavem sportovní gymnastiky, který je dodnes nejúspěšnějším olympijským sportem a držitelem největšího počtu OH medailí získaných československými sportovci.

Olympijských her 1948 v Londýně se zúčastnili Gustav Hrubý, Zdeněk Růžička, Věra Růžičková a Marie Kovářová. Za oddíl získali pro ČSR Věra Růžičková a Marie Kovářová zlaté medajle za vítězství v závodě družstev a Zdeněk Růžička dvě bronzové medaile za cvičení prostná a na kruzích a v celkovém pořadí jednotlivců 7. místo. Únorem 1948 byl ukončen demokratický vývoj ČSR a sjednocením TV byla zlikvidována Česká obec sokolská. Patronátem nad TJ Sokol Brno I byl pověřen NP Zbrojovka Brno a jeho ZV ROH. Všichni zaměstnanci se stali kolektivními členy SB I. Bývalé členstvo se muselo zapojit na svém pracovišti, nebo v místě bydliště a nebo mít povoleno hostování. Nastalo dlouholeté období různých reforem, které skončilo až ustavením ČSTV po OH V Melbourne 1956. Přes všechny organizační a kádrové potíže se udržel oddíl sportovní gymnastiky jak v TJ, tak ve svazu sportovní gymnastiky vždy na předních místech.

Skutečná pomoc pro rozvoj sportů bylo zřízení tréninkových středisek mládeže v roce 1957 a v roce 1964 zřízení sportovní třídy SG na ZŠ Úvoz . Založením sportovního gymnazia na Botanické v roce 1983 umožnilo zkloubit tréninkový proces se studijním programem. Tím vznikla možnost ucelené péče od základní školy až po gymnazium s možností pokračovaní na VŠ . Za úspěšnou plodnou spolupráci děkuje oddíl SG SBI ředitelům sportovníhogymnazia na Botanické Zdeňku Chamrovi, Františku Odehnalovi a Vratislavu Bartůškovi. Zvláštní dík patří řediteli ZŠ na Úvoze Janu Bobrovskému st., který se tak vžil do problémů sportovní gymnastiky, že osmnáct roků působil jako přeseda oddílu. Rád bych se také zmínil o těch, kteří v dobách kdy se likvidoval SOKOL navštěvovali dál svoji tělocvičnu. František Částka, Gustav Hrubý, J. Růžička, Zd. Růžička. Fr. Gotvald , Václav Sázava, Zdeněk Kocholatý a mnozí další.

Listopad 1989 nám umožnil návrat do obnovené Tělocvičné Jednoty SOKOL BRNO I a oddíl SG se stal jedním z vedoucích oddílů nejen v TJ SBI a v ČOS, a také České gymnastické federace.

Zdeněk Růžička